Oktagon nr SO8041

Kategoria:
Numer urządzenia

SO8041

Długość

2125 mm

Szerokość

2160 mm

Strefa bezpieczeństwa ( długość )

5125 mm

Strefa bezpieczeństwa ( szerokość )

5160 mm

HIC

2435 mm

1.00